Máy cán màng nhiệt, màng nguội cho in nhanh

So sánh Máy cán màng nhiệt HUPU-390T và BJ-350

Xem nhanh 1. Bảng so sánh: Máy cán màng BJ-350 Máy cán màng HUPU-390T 2. Hình ảnh:  3. Video các máy:  Ở bài viết này, KOM sẽ so sánh nhanh cho Quý khách các điểm giống và khác nhau giữa 2 loại máy cán màng nhiệt HUPU-390T và BJ-350 do Kom Việt Nam cung cấp.  …

So sánh Máy cán màng nhiệt HUPU-390T và BJ-350 Read More »