Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Kom Việt Nam

Chính sách bảo mật

Xem nhanh CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KOM VIỆT NAM THU THẬP THÔNG TIN PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP …

Chính sách bảo mật Read More »